*/ ?>

poleca:

Marketing społeczny w krwiodawstwie. Jak rozmawiać z ludźmi, żeby oddawali...

Drozd Wojciech

Powszechna opinia o wysokiej wartości moralnej honorowego krwiodawstwa i jego pożyteczności dla społeczeństwa nie przekłada się na spektakularny napływ krwiodawców do punktów... więcej »

Cena: 53,10
Marketing społeczny w krwiodawstwie. Jak rozmawiać z ludźmi, żeby oddawali krew

Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki

Galbarczyk Tamara Klimontowicz Monika Świderska Joanna

Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych więcej »

Cena: 76,50
Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki

Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na...

Szaja Marta

Polityka przestrzenna jest sferą działania organów administracji publicznej (szczebla rządowego i samorządowego), której zadaniem jest ustalenie celów i sposobów kształtowania więcej »

Cena: 40,50
Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych

Zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów zmieniło oblicze energetyczne świata, zyskując wręcz miano największej rewolucji energetycznej XXI wieku. Prezentowana... więcej »

Cena: 34,20
Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Widoczne i niewidoczne. Atom, łupki, wiatr w dyskursach medialnych wokół...

Transformacja systemu energetycznego to nie tylko zmiany technologiczne, lecz także zmiana wzorów myślenia i praktyk społecznych. Definiowanie wyzwań i problemów polityki... więcej »

Cena: 35,90
Widoczne i niewidoczne. Atom, łupki, wiatr w dyskursach medialnych wokół energetyki

Gry menedżerskie

Balcerak Alicja Woźniak Jacek

Alicja Balcerak i Jacek Woźniak, eksperci w swojej dziedzinie, proponują niezwykle wyczerpujące kompendium wiedzy na temat gier menedżerskich, wykorzystywanych jako specjalistyczne... więcej »

Cena: 26,90
Gry menedżerskie
Wyszukiwarka