*/ ?>

poleca:

Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysło

Podczarski Stanisław

Przedsiębiorstwa tworzące przemysł hutnictwa żelaza i stali w początkowym okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki stanowiły odrębne, polskie, państwowe podmioty... więcej »

Cena: 44,10
Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. na przykładzie hut żelaza w Polsce

ABC magazyniera

Januła Eugeniusz Truś Teresa

W książce zebrano wiadomości niezbędne na wszystkich stanowiskach w gospodarce magazynowej. Zwięzła i przystępna forma prezentowania poszczególnych zagadnień czyni książkę... więcej »

Cena: 35,80
ABC magazyniera

Obligacje zmienne w finansowaniu przedsiębiorstwa

Kaźmierczak Damian

Książka jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która kompleksowo podejmuje problematykę obligacji zamiennych w finansowaniu przedsiębiorstwa. Wykorzystanie hybrydowych instrumentów... więcej »

Cena: 44,90
Obligacje zmienne w finansowaniu przedsiębiorstwa

Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał...

Słupińska Monika

Przyjęcie terytorialnego paradygmatu rozwoju za podstawę analiz procesów rozwojowych stawia w nowym świetle pytanie o współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw więcej »

Cena: 40,40
Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance

Superprognozowanie. Sztuka i nauka prognozowania

Gardner Dan Tetlock Philip E.

„Philip Tetlock jest światowej klasy ekspertem jeśli chodzi o to niezwykle istotne zagadnienie. „Superprognozowanie” to niesamowita opowieść o tym, jak on i jego zespół... więcej »

Cena: 62,10
Superprognozowanie. Sztuka i nauka prognozowania

Wartości Niematerialne I Prawne Oraz Środki Trwałe W Instytucjach Kultury...

Grzegorz Magdziarz

Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilansową budzącą wiele emocji wśród księgowych. Nie inaczej jest w przypadku instytucji kultury (IK). Polskie prawo bilansowe... więcej »

Cena: 62,10
Wartości Niematerialne I Prawne Oraz Środki Trwałe W Instytucjach Kultury 2017
Wyszukiwarka