*/ ?>

poleca:

Determinaty rozwoju rynku akcji NewConnect

Zygmanowski Piotr

W połowie lat 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowano w różnych krajach oraz systemach finansowych trwałe zjawisko formowania przez giełdy papierów wartościowych... więcej »

Cena: 59,40
Determinaty rozwoju rynku akcji NewConnect

Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Błaszczyk Agata

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze... więcej »

Cena: 122,90
Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych... więcej »

Cena: 321,30
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Podstawy zarządzania jakością

K. Szczepańska

Książka przedstawia teoretyczne podstawy zarządzania jakością w ujęciu zarządzania operacyjnego. Przedstawia zagadnienia teorii jakości, systemów jakości, ekonomiki jakości... więcej »

Cena: 33,20
Podstawy zarządzania jakością

Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna

W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu migracji (w szerokim ujęciu społecznym i kulturowym) i ekspatriacji (w odniesieniu do firm międzynarodowych). Monografia ta jest... więcej »

Cena: 42,10
Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organ

Ignatowski Grzegorz Sułkowski Łukasz

Książka stanowi kolejny tom serii wydawniczej „Metody i techniki zarządzania”. Podjęto w nim problematykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspektywie wielokulturowości więcej »

Cena: 42,10
Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne
Wyszukiwarka